Zadania i zasady działania Rzecznika Finansowego w świetle prac parlamentarnych nad Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Autor

  • Łukasz Buczkowski Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.1.1

Słowa kluczowe:

Rzecznik Finansowy, podmioty rynku finansowego, proces legislacyjny, reklamacje

Abstrakt

Wysoki poziom skomplikowania usług finansowych powoduje, że potrzeba zabezpieczenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego stanowi istotne zagadnienie społeczne. Dysproporcja w stopniu znajomości produktów dostępnych na rynku finansowym występująca pomiędzy profesjonalistami a ich klientami oraz brak unormowania szczegółowych zasad rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego stanęły u podstaw utworzenia urzędu Rzecznika Finansowego. Celem opracowania jest przybliżenie i ocena procesu legislacyjnego towarzyszącego uchwaleniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. oraz wyrażenie stanowiska w sprawie zasadności powołania i funkcjonowania w polskim porządku prawnym instytucji Rzecznika Finansowego. Dla realizacji założonego celu posłużono się metodą analizy dokumentów parlamentarnych, obrazujących złożoność i szczegółowy charakter prac parlamentarnych zmierzających do kompleksowego ukształtowania instytucji stojącej na straży interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

Downloads

Opublikowane

2022-04-01

Jak cytować

Buczkowski, Łukasz. (2022). Zadania i zasady działania Rzecznika Finansowego w świetle prac parlamentarnych nad Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Polityka I Społeczeństwo, 20(1), 5–21. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.1.1

Numer

Dział

Artykuły