Wdrażanie koncepcji Mission Command w warunkach polskich – problemy pojęciowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.18

Słowa kluczowe:

dowodzenie przez misje, przywództwo, podejmowanie decyzji, dowodzenie, wojsko

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zasadniczych problemów z określeniem istoty oraz samego pojęcia Mission Command w warunkach polskich. Problemy te pojawiają się już na poziomie tłumaczenia słów, którymi określa się tę koncepcję, a także wynikające z tego nieporozumienia i chaos znaczeniowy. Określenie Mission Command jest stosowane do koncepcji dowodzenia w wojsku, ale jednocześnie wynika ze zmian w systemie podejmowania decyzji także w środowiskach cywilnych, na poziomie politycznym i innych. Koncepcja ta jest wprowadzana od co najmniej 20 lat na gruncie polskim, ale do 2018 roku nie miało to ram formalnych pozostając jedynie w wersji obiegowej i deklaratywnej. Przez ten czas albo nie przebiło się do świadomości na wielu szczeblach dowodzenia, albo narosło nieporozumieniami i wieloznacznościami. Wynika to jednak nie tylko ze specyfiki samego wojska, ale jest kwestią.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Milczanowski, M. (2023). Wdrażanie koncepcji Mission Command w warunkach polskich – problemy pojęciowe. Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 265–279. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.18

Numer

Dział

Artykuły