O czasopiśmie

Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe z zakresu badań nad twórczością o przeznaczeniu sakralnym, inspirowaną przez religię lub odnoszącą się do zagadnień metafizycznych w sztuce XIX–XXI w., ujmowanych w szerokim kontekście kulturowym. 

Pismo redagowane jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – w ramach działalności Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego i wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Rocznik ma charakter ponadregionalny, pozwalający na konfrontację wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich. Składa się z oryginalnych artykułów recenzowanych poprzedzonych tekstem wprowadzającym. W dziale „Materiały” znajdują się teksty recenzowane, których wartość polega przede wszystkim na ukazaniu nowego problemu badawczego, na który redakcja pragnie zwrócić uwagę czytelników i pozostałych badaczy. Niekiedy wyodrębniany jest także dział zawierający sprawozdania, recenzje oraz materiały źródłowe. Począwszy od XII tomu, na łamach czasopisma można przeczytać eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu „Miscellanea”. 

Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny są one tłumaczone na język polski lub angielski, a następnie aprobowane przez Radę Naukową i przesyłane do recenzji.

ISSN: 1689-5010  eISSN: 1689-5010   DOI: 10.15584/setde 

 

Aktualny numer

Nr 15 (2022)
Wyświetl wszystkie wydania