Próba mitologii romantycznej i politycznej. Kilka uwag na temat "Gryfa" Olgi Daukszty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2021.37

Słowa kluczowe:

Daukszta, Inflanty, Łotwa, mitologia romantyczna, poemat epicki, krajobraz kulturowy, lokalność, pogranicze

Abstrakt

Prezentowany artykuł poświęcony jest poematowi epickiemu Olgi Daukszty pt. Gryf. Napisany na przełomie lat 30. i 40. XX w., poemat konstruuje specyficzną polską i chrześcijańską tożsamość na ziemiach dawnych Inflant Polskich i współczesnej Łotwy. Daukszta, która uważała się za Polkę, ale także Niemkę, Tatarkę czy Żmudzinkę, zamieszkiwała region, w którym przez wieki spotykały się, współistniały oraz walczyły różne narodowości. W czasie, gdy polskość na Łotwie była tłumiona, wskazywała na polskie elementy i aspekty w historii Łotwy. Aby uzasadnić konkretne prawa narodowe i polityczne, skonstruowała w swoim poemacie mitologię romantyczną, w ramach której na nowo zinterpretowała pewne symbole i alegorie (jak gryf, lew, ale także św. Jerzy, itp.) oraz umieściła je w kontekście kultury europejskiej i chrześcijańskiej w ogóle. Poemat nigdy nie został opublikowany, niemniej jednak stał się ciekawą próbą stworzenia lokalnej i w pewien sposób różnorodnej tożsamości, w raczej typowym romantycznym stylu.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Zając, M. (2021). Próba mitologii romantycznej i politycznej. Kilka uwag na temat "Gryfa" Olgi Daukszty. Tematy I Konteksty, 16(11), 597–608. https://doi.org/10.15584/tik.2021.37