Panorama badań aksjologicznych we współczesnym literaturoznawstwie polskim

Autor

  • Beata Garlej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2021.32

Słowa kluczowe:

aksjologia, literaturoznawstwo, wartość, Ingardenowska teoria dzieła literackiego, aksjologiczny styl, szkoła lubelska, Stefan Sawicki, Andrzej Tyszczyk, szkoła toruńska, Andrzej Stoff, szkoła warszawska, Bernadetta Kuczera-Chachulska

Abstrakt

Artykuł jest próbą prezentacji osiągnięć wypracowanych w polskim literaturoznawstwie przez nurt badań aksjologicznych. Przywołano kilka kluczowych kwestii właściwych dla badań aksjologicznych pojętych ogólnie, filozoficznie – aby ustalić, czy literaturoznawstwo może istnieć bez aksjologii albo czy aksjologia potrzebuje bezwzględnie literaturoznawstwa – oraz na zagadnieniu chronologicznego początku badań aksjologicznych w obrębie polskiego literaturoznawstwa. Podjęte rozważania prowadzą do bliższego scharakteryzowania trzech szkół, które wysunęły najbardziej ważkie propozycje rodzimej literaturoznawczej refleksji aksjologicznej: szkoły lubelskiej, szkoły toruńskiej i szkoły warszawskiej. I to właśnie w odniesieniu do nich szkicowo nakreślono najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia badań aksjologicznych w polskim literaturoznawstwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Garlej, B. (2021). Panorama badań aksjologicznych we współczesnym literaturoznawstwie polskim. Tematy I Konteksty, 16(11), 504–515. https://doi.org/10.15584/tik.2021.32