Emila Ciorana filozofia człowieka

Autor

  • Marek Błaszczyk UMK

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2021.41

Słowa kluczowe:

człowiek, egzystencja, samotność, melancholia, samobójstwo, samoświadomość

Abstrakt

Praca stanowi krytyczne omówienie książki Mateusza Rury zatytułowanej Podmiot w filozofii Emila Ciorana (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019). Celem naszym jest przybliżenie zasadniczych tez stawianych przez autora oraz zaproszenie do namysłu nad filozofią Ciorana.

Downloads

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Błaszczyk, M. (2021). Emila Ciorana filozofia człowieka. Tematy I Konteksty, 16(11), 649–655. https://doi.org/10.15584/tik.2021.41