Emila Ciorana filozofia człowieka

Autor

  • Marek Błaszczyk UMK

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2021.41

Słowa kluczowe:

człowiek, egzystencja, samotność, melancholia, samobójstwo, samoświadomość

Abstrakt

Praca stanowi krytyczne omówienie książki Mateusza Rury zatytułowanej Podmiot w filozofii Emila Ciorana (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019). Celem naszym jest przybliżenie zasadniczych tez stawianych przez autora oraz zaproszenie do namysłu nad filozofią Ciorana.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Błaszczyk, M. (2021). Emila Ciorana filozofia człowieka. Tematy I Konteksty, 16(11), 649–655. https://doi.org/10.15584/tik.2021.41