Historia jako trauma: śmierć, przemoc i strata w poezji Tarasa Melnyczuka

Autor

  • Iryna Borysiuk Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2019.24

Słowa kluczowe:

Taras Melnyczuk, współczesna poezja ukraińska, trauma, przemoc, język

Abstrakt

Artykuł analizuje połączenie kluczowych motywów obecnych w poezji Tarasa Melnyczuka poprzez koncepcje traumy i przemocy. Ciało, dom i język są głównymi elementami składowymi rodzimej przestrzeni, a ich radykalne zniszczenie jest kluczowym motywem w poezji Melnyczuka. Z jednej strony poeta odwołuje się do holistycznego, spójnego, utartego języka folkloru i mitologii jako zwierciadła idyllicznego i nierozdrobnionego świata. Z drugiej strony, podział i fragmentacja rozumiana jako przemoc w stosunku do holistycznego języka stają się jedynym sposobem opisywania przewrotnego i brutalnego świata w okolicznościach, w których nie istnieje już taki język, który mógłby go wyrazić.

Downloads

Opublikowane

2019-12-16 — Updated on 2020-05-01

Jak cytować

Borysiuk, I. (2020). Historia jako trauma: śmierć, przemoc i strata w poezji Tarasa Melnyczuka. Tematy I Konteksty, 14(9), 391–405. https://doi.org/10.15584/tik.2019.24