Rozmowy istotne „wobec zgiełku spraw nieistotnych”. Genologiczne rozważania o książce Wiesława Myśliwskiego i Tomasza Bocheńskiego. Prolegomena.

Autor

  • Grażyna Maroszczuk Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.12

Słowa kluczowe:

rozmowy istotne, esej, Witkacy, Myśliwski, rozmowy z pisarzem

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest genologiczna analiza duautorskiej książki Wiesława Myśliwskiego i Tadeusza Bocheńskiego Myśliwski-Bocheński. Rozmowy istotne w kontekście „nowej odsłony” „rozmów z pisarzem” w dobie kultury Internetu. Przewodnikiem po analizie jest pytanie, w jaki sposób publikacja ta podejmuje dialog z konwencją „rozmów istotnych” Stanisława Ignacego Witkiewicza, analityka dyskusji. Pytam o to, w jaki sposób  rozmowy z Wiesławem Myśliwskim problematyzują refleksję na temat literatury i tradycji literackiej, narracji osobistej pisarza i sytuacji komunikacyjnej rozmowy. W dialogu Myśliwskiego i Bocheńskiego tradycja, pamięć literatury i stosunek do własnych wspomnień, staje się raczej układem domyślnym, który odbiorca powinien sobie uświadomić, jeżeli zechce zrozumieć sensy rozmowy prozaika i historyka literatury.  

 

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Maroszczuk, G. (2022). Rozmowy istotne „wobec zgiełku spraw nieistotnych”. Genologiczne rozważania o książce Wiesława Myśliwskiego i Tomasza Bocheńskiego. Prolegomena. Tematy I Konteksty, 17(12), 169–181. https://doi.org/10.15584/tik.2022.12