Historyk literatury wśród gatunków mowy

Przypadek Stanisława Pigonia

Autor

  • Agnieszka Ziołowicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.2

Słowa kluczowe:

Stanisław Pigoń, romantyzm, oralność, przemówienie, rozmowa, gatunki mowy

Abstrakt

Artykuł dotyczy badań Stanisława Pigonia nad "żywym słowem" Adama Mickiewicza. Przedmiotem refleksji są dwa tomy "Dzieł wszystkich" Mickiewicza, opublikowane w roku 1933, zawierajace "Przemówienia" i "Rozmowy" poety. Celem interpretacji jest przede wszystkim opis metody naukowej zastosowanej przez Pigonia. Zagadnienie to zostało usytuowane w kontekście jego koncepcji literatury i dwudziestowiecznych badań nad oralnymi aspektami literatury. Oba tomy opubliowane przez uczonego zasługują na przypomnienie i uznanie, są bowiem oryginalnym polskim wkładem w tę dziedzinę naukowej refleksji. Pozwalają też spojrzeć na kulturę epoki romantyzmu przez pryzmat form i funkcji oralności i wzbogacają naszą wiedzą o osobowości Mickiewicza. 

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Ziołowicz, A. (2022). Historyk literatury wśród gatunków mowy: Przypadek Stanisława Pigonia. Tematy I Konteksty, 17(12), 31–42. https://doi.org/10.15584/tik.2022.2