Testowanie gatunku, testowanie gatunkiem

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.1

Słowa kluczowe:

gatunek literacki, terminy anamorficzne, genologiczny obraz świata, literatura współczesna

Abstrakt

Artykuł odnosi się do bieżących problemów genologicznych w literaturoznawstwie. Przez „testowanie gatunku” autorka rozumie literackie i teoretyczne wypróbowywanie dawnych oraz nowych form literackich. Przez „testowanie gatunkiem” – próby przyglądania się współczesnej kulturze i jej przemianom przez pryzmat gatunku. Omawiane zagadnienia to m.in.: anamorficzność pojęć genologicznych, zjawisko ironii gatunkowej, nieadekwatność dawnej klasyfikacji i sposobu prowadzenia badań wobec bogactwa i odmienności współczesnych zjawisk, konieczność uwzględnienia w refleksji genologicznej całościowych zmian, które zachodzą w kulturze oraz cyberprzestrzeni.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Korwin-Piotrowska, D. (2022). Testowanie gatunku, testowanie gatunkiem. Tematy I Konteksty, 17(12), 11–30. https://doi.org/10.15584/tik.2022.1