Nr 1 (2020): Special Issue in English, No. 1: A Selection of the Decade

TIK 2020-1-spec

A Selection of the Decade jest specjalnym numerem anglojęzycznym czasopisma literaturoznawczego Tematy i Konteksty, które ukazuje się w Polsce od roku 2011. Opublikowano tutaj 30 rozpraw, które dokumentują prowadzone w polskim literaturoznawstwie badania i zostały ogłoszone w języku polskim w dotychczasowych numerach rocznika. Numer adresowany jest do anglojęzycznego odbiorcy.  

Redaktorzy numeru: Jolanta Pasterska, Elżbieta Rokosz, Marek Stanisz

Tłumacze: Łukasz Barciński (Uniwersytet Rzeszowski), Piotr Cymbalista (Uniwersytet Rzeszowski), Agnieszka Grząsko (Uniwersytet Rzeszowski), Karolina Puchała-Ladzińska (Uniwersytet Rzeszowski), Elżbieta Rokosz (Uniwersytet Rzeszowski), Edyta Wiecławska (Uniwersytet Rzeszowski)

ISSN: 2299-8365, Number of Pages: 554, Format: B5

Numer wydano w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” 2019–2020 (Umowa nr 376/WCN/2019/1).

Opublikowane: 2021-02-23

Problems