Znaczenia pieśni w wierszu Do obywatela Johna Brown

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.8

Słowa kluczowe:

Cyprian Norwid, pieśń, sakralizacja, transgresja, akt performatywny, compassio, Stabat Mater

Abstrakt

Celem artykułu była analiza znaczeń pieśni oraz ich przekształceń w wierszu Cypriana Norwida Do obywatela Brown. W efekcie interpretacyjnych przybliżeń (szczególnie do frazy inicjalnej oraz momentu kulminacji utworu) polisemiczna „pieśń” Norwida jawi się jako nie tylko  rodzaj utworu lirycznego, określenie synonimiczne dla poezji w ogólności, lecz także jako akt o właściwościach performatywnych i transgresyjnych, prowadzący podmiot wiersza – również na drodze specyficznie „muzycznego” ukształtowania tekstu – ku doświadczeniu epifanii sacrum (motywy maryjne i chrystologiczne).

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Nurzyńska-Kozak, A. (2022). Znaczenia pieśni w wierszu Do obywatela Johna Brown. Tematy I Konteksty, 17(12), 122–133. https://doi.org/10.15584/tik.2022.8