Reprezentatywność cech gatunkowych trawelogu w porównaniu z innymi gatunkami literackimi

Autor

  • Natalia Rozinkewycz Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki w Kijowie

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.6

Słowa kluczowe:

Literatura wędrowna, literatura geograficzna, pole semantyczne trawelogu, esej, powieść podróżnicza, szkic wędrowny

Abstrakt

Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy współczesnych badaczy studiujących gatunki prozy wędrownej. Skupiono się na wyodrębnieniu bazowych cech charakterystycznych trawelogu przy porównaniu go z wyróżnikami innych gatunków, w których dominuje obraz wędrówki (eseje, przewodniki, szkice i in.). Wskazano różnice między literaturą wędrowną i geograficzną. Wydzielenie wspólnych i typowych cech różnych gatunków prozy wędrownej jest niezbędne do systematyzacji gatunków pokrewnych oraz rozumienia odmienności między nimi.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Rozinkewycz, N. (2022). Reprezentatywność cech gatunkowych trawelogu w porównaniu z innymi gatunkami literackimi . Tematy I Konteksty, 17(12), 93–101. https://doi.org/10.15584/tik.2022.6