Konrad Wallenrod – zanegowana wolność?

Autor

  • Ewa Hoffmann - Piotrowska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.3

Słowa kluczowe:

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, wolność, sumienie bohatera romantycznego

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w artykule jest problem podmiotowej wolności tytułowego bohatera Konrada Wallenroda , która zostaje zanegowana przez jego udział w działaniach, których nie akceptuje i które budzą w nim żywy sprzeciw wewnętrzny. Źródłem zniewolenia staje się Halban, którego presji „mścicielem w masce” nie jest w stanie się przeciwstawić. Kontekstem rozważań są  prace E. Fromma i V. Frankla traktujące o relacji między wolnością i sumieniem.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Hoffmann - Piotrowska, E. (2023). Konrad Wallenrod – zanegowana wolność?. Tematy I Konteksty, 18(13), 41–53. https://doi.org/10.15584/tik.2023.3