Moralne dylematy polskich romantyków w drodze do niepodległości. Wybrane zagadnienia

Autor

  • Włodzimierz Toruń Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.13

Słowa kluczowe:

moralne dylematy, Romantyzm, niepodległość, wallenrodyzm, zemsta, honor, spisek, powstanie narodowe, terroryzm, chrześcijaństwo, myśl konserwatywna

Abstrakt

Prezentowany szkic, nawiązujący głównie do myśli konserwatywnej, stara się przedstawić dylematy moralne polskich romantyków (A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid) na drodze do niepodległości. Biorąc pod uwagę koncepcję wallenrodyzmu, stanu konspiracji, otwartej walki powstańczej, metod rewolucyjnego terroru, te sposoby aktywnego oporu zostały skonfrontowane z etyką chrześcijańską, współtworząc istotę cywilizacji łacińskiej. Sugerowane przez sytuację historyczną, niekiedy niemoralne sposoby walki, kolidowały z dekalogiem i wystawiały na próbę sumienia ich sprawców, polskich patriotów

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Toruń, W. (2023). Moralne dylematy polskich romantyków w drodze do niepodległości. Wybrane zagadnienia. Tematy I Konteksty, 18(13), 218–230. https://doi.org/10.15584/tik.2023.13