Preferowane wybory przyszłych związków małżeńsko-rodzinnych przez dorastającą młodzież

Autor

  • Sławomir Cudak Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2017.5.13

Słowa kluczowe:

małżeństwo, rodzina, kohabitacja, singiel, samotne macierzyństwo

Abstrakt

Współcześnie następują dynamiczne przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne. Przemiany te warunkują tworzenie się nowego modelu funkcjonowania małżeństw i rodziny. Rodzina współczesna przeżywa wielostronne sytuacje kryzysowe. Osłabiona kondycja rodziny nie powoduje jej zaniku, gdyż większość badanej młodzieży wybiera małżeństwo i rodzinę w swych przyszłych planach życiowych. Niewielka część młodzieży preferuje w przyszłości funkcjonowanie w konkubinacie bądź innych związkach alternatywnych.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-15

Jak cytować

Cudak, S. (2017). Preferowane wybory przyszłych związków małżeńsko-rodzinnych przez dorastającą młodzież. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 5, 216–226. https://doi.org/10.15584/kpe.2017.5.13

Numer

Dział

Rodzina i szkoła - wspólne obszary kształcenia, wychowania i opieki