Przemoc wśród młodzieży szkolnej w opinii badanych uczniów

Autor

  • Sławomir Cudak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.17

Słowa kluczowe:

przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, agresja, grupa rówieśnicza, klasa szkolna, miejsca przemocy, formy przemocy, patologia społeczna

Abstrakt

Zarówno w instytucjach szkolnych, jak i w globalnym społeczeństwie istnieją różne problemy, konflikty, trudności w kontaktach i interakcjach między rówieśnikami. Stanowią one źródło agresywnych zachowań, które przejawiają się w różnych formach przemocy fizycznej i psychicznej. Niepokojący jest wzrost patologicznych zachowań sprawców przemocy wśród rówieśników w szkołach. W procedurze badawczej podjęto próbę diagnozy zjawiska przemocy w wybranych szkołach podstawowych (klasy VII i VIII). Sformułowano następujące problemy badawcze:
– Jaki jest rozmiar przemocy wśród rówieśników szkolnych?
– Jakie miejsca szkolne sprzyjają przemocy?
– Jakie formy przemocy stosowane są przez młodzież?
Badania przeprowadzono w wybranych szkołach miasta i powiatu piotrkowskiego. Wzięło w nich udział 468 uczniów, w tym 243 chłopców i 225 dziewcząt.
Wyniki badań wskazują, że przemoc fizyczna, a szczególnie psychiczna jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dotyczy ona zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Większość badanych stwierdza, iż występuje ona często lub bardzo często, realizowana jest w różnych miejscach szkolnych. Częściej stosowana jest przemoc psychiczna niż fizyczna. Przybierają one różne formy krzywdzenia rówieśników – w sferze emocjonalnej, społecznej, moralnej i fizycznej.

Bibliografia

Cudak H., Cudak S., Vademecum wiedzy o rodzinie, Kielce 2011.

Guerin S., Hennessy E., Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, Gdańsk 2004.

Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowski K., Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Warszawa 2008.

Lisowska E., Przemoc wobec dzieci, Kielce 2005.

Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.

Poznaniak W., Przemoc w grach elektronicznych, Warszawa 2004.

Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Warszawa 2012.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Cudak, S. (2023). Przemoc wśród młodzieży szkolnej w opinii badanych uczniów. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 286–298. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.17

Numer

Dział

Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych