Nauczyciel ważnym podmiotem współczesnej edukacji szkolnej

Autor

  • Sławomir Cudak Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2016.4.17

Słowa kluczowe:

podmiotowość, twórczość, innowacyjność, postawa nauczyciela, role społeczne, edukacja,, wychowanie,, opieka, diagnoza

Abstrakt

Współczesna edukacja szkolna jest krytykowana za jej mierne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Konieczna jest zmiana ról społecznych i edukacyjnych nauczyciela, szczególnie dotyczy to jego podmiotowości. Nauczyciel w procesie dydaktyczno-wychowawczym winien być inicjatorem pozytywnego współdziałania z rodzicami i innymi ośrodkami wychowania równoległego. Musi podejmować decyzje pedagogiczne w sposób twórczy, odpowiedzialny, kierując się dobrem wychowawczym i rozwojowym uczniów. Podmiotowość nauczyciela wiąże się również z wysokim autorytetem wśród rodziców, uczniów i całego społeczeństwa.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-15

Jak cytować

Cudak, S. (2016). Nauczyciel ważnym podmiotem współczesnej edukacji szkolnej. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 4, 257–264. https://doi.org/10.15584/kpe.2016.4.17

Numer

Dział

Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych