O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (”Social Inequalities and Economic Growth”) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI 10.15584/nsawg jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski od 2003 roku. Od 2014 roku ukazuje się w cyklu kwartalnym. W periodyku publikowane są artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.

Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekonomiczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy interdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery gospodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii). (więcej)

Aktualny numer

Nr 77 (2024)
Wyświetl wszystkie wydania

Czasopismo naukowe „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (”Social Inequalities and Economic Growth”) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI 10.15584/nsawg jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski od 2003 roku. Od 2014 roku ukazuje się w cyklu kwartalnym. W periodyku publikowane są artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.

Cel i zakres

Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekonomiczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy interdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery gospodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii).

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym:

  • o charakterze teoretycznym,
  • weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych,
  • studia przypadków i inne empiryczne badania,
  • komunikaty, recenzje, polemiki.

Czasopismo „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizowało projekt pt. Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji – czasopismo „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zadanie finansowane w ramach umowy 783/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ministerstwo Nauki RP

W 2019 r. czasopismo zostało objęte wsparciem MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.  Umowa projektowa realizowana była w okresie 01.06.2019-31.12.2020.