Bezpieczeństwo konsumentów w kontekście programu polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 2020–2025

Autor

  • Mira Malczyńska-Biały Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.7

Słowa kluczowe:

Bezpieczeństwo konsumentów, ochrona konsumentów, polityka konsumencka, Unia Europejska

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów w Unii Europejskiej po 2020 roku w kontekście realizowanej polityki konsumenckiej. Rozważania koncentrują się w szczególności na analizie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2020 roku, stanowiącego unijny program na rzecz konsumentów. Bezpieczeństwo konsumentów związane jest z zagwarantowaniem im ochrony prawnej w zakresie czterech podstawowych płaszczyzn: zdrowotnej, ekonomicznej, informacyjno-edukacyjnej oraz dochodzenia roszczeń. w Unii Europejskiej.

Downloads

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Malczyńska-Biały, M. (2022). Bezpieczeństwo konsumentów w kontekście programu polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 2020–2025. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 107–121. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.7

Numer

Dział

Artykuły