Prawa człowieka w bezpieczeństwie jednostki ludzkiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.4

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo człowieka, bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, bezpieczeństwo ludzkie, prawa człowieka

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę wzajemnych relacji między prawami człowieka i bezpieczeństwem jednostki ludzkiej. Na podstawie literatury przedmiotu omówiono 4 sposoby ujmowania zależności, które odpowiadają przyjętym w badaniach tezom: prawa człowieka definiują bezpieczeństwo człowieka, prawa człowieka i bezpieczeństwo człowieka są współzależne, komplementarne i wzajemnie się wzmacniają, bezpieczeństwo człowieka rozszerza prawa człowieka, między bezpieczeństwem człowieka a prawami człowieka zachodzi antagonizm. Struktura artykułu odpowiada celom badawczym jakim są: omówienie rozwoju koncepcji bezpieczeństwa człowieka, odzwierciedlenie praw człowieka w koncepcji bezpieczeństwa jednostki ludzkiej, ukazanie zróżnicowanego podejścia do relacji między prawami człowieka a bezpieczeństwem człowieka.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Cenda-Miedzińska, K. (2023). Prawa człowieka w bezpieczeństwie jednostki ludzkiej. Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 56–68. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.4

Numer

Dział

Artykuły