Sprawy Czesława Miłosza w zapiskach osobistych Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej

Autor

  • Ewa Głębicka IBL PAN

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2021.28

Słowa kluczowe:

Czesław Miłosz, Maria Dąbrowska, Anna Kowalska, Dzienniki XX w., Korespondencja XX w., Intymistyka

Abstrakt

Jednym z wątków dzienników i publikowanej jak na razie w wyimkach korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej jest tzw. „sprawa Miłosza”. Osoba poety stała się powodem konfliktu między pisarkami o podłożu czysto osobistym, rzutującym także na ich oceny twórczości i decyzji życiowych poety. Odnosiły się one także do decyzji Czesława Miłosza z 1951 roku, gdy wystąpił o azyl we Francji, co w środowiskach literackim i politycznym tak w kraju jak i na emigracji zostało odebrane przez wielu jako akt zdrady. Artykuł pokazuje niektóre mniej znane okoliczności skomplikowanych życiowych „spraw Miłosza” z tamtych lat, widziane z perspektywy obu pisarek oraz ich najbliższego środowiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Głębicka, E. (2021). Sprawy Czesława Miłosza w zapiskach osobistych Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej. Tematy I Konteksty, 16(11), 432–452. https://doi.org/10.15584/tik.2021.28