Wspomnienia wygnanki Pauliny Krakowowej – robinsonada z perspektywy kobiecej. Re-lektura

Autor

  • Maria Berkan-Jabłońska

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.5

Słowa kluczowe:

Paulina Krakowowa, Robinson Crusoe, kobiece robinsonady, kobieta Crusoe, emancypacja XIX wieku

Abstrakt

Celem artykułu jest przypomnienie powstałej w 1843 r. robinsonady Pauliny Krakowowej pt. Wspomnienia wygnanki i wskazanie możliwych kierunków jej współczesnej lektury. Analizie podlegają występujące w powieści postaci kobiece, stosowane przez nie strategie radzenia sobie w obliczu niesprzyjających okoliczności, a także podejmowane już na opuszczonej wyspie działania procywilizacyjne. Ich opis, zdaniem autorki artykułu, dla polskiej pisarki mógł mieć podwójne znaczenie: tak emancypacyjne, jak i patriotyczne. Odrębną kwestią sygnalizowaną w szkicu jest usytuowanie utworu Krakowowej w kontekście innych zachodnioeuropejskich kobiecych robinsonad XIX w. omawianych m.in. przez takich badaczy, jak Jeannine Blackwell, Thomas Fair, Michelle J. Smith.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Berkan-Jabłońska, M. (2022). Wspomnienia wygnanki Pauliny Krakowowej – robinsonada z perspektywy kobiecej. Re-lektura. Tematy I Konteksty, 17(12), 73–92. https://doi.org/10.15584/tik.2022.5