Perspektywy wolności ciała w "Samuelu Zborowskim" Juliusza Słowackiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.7

Słowa kluczowe:

Juliusz Słowacki, myśl genezyjska, materia, Samuel Zborowski, cielesność w romantyzmie, wolność pozytywna i negatywna

Abstrakt

Celem artykułu jest uzupełnienie badań nad kondycją człowieka w myśli genezyjskiej Juliusza Słowackiego, w której nieograniczona swoboda ducha wydaje się kwestią oczywistą, w przeciwieństwie do wciąż nie dość naświetlonej wolności ciała. Na przykładzie Samuela Zborowskiego można wykazać, że – wbrew stereotypowej wizji Słowackiego jako mistyka pogardzającego materią – poeta nie aprobuje samowoli ducha ciemiężącego ciało w doczesnym świecie genezyjskim i postuluje naprawę relacji między tymi dwiema sferami. Pomysł romantyka na dążenie do harmonii na tym polu można rozumieć jako poszanowanie przez ducha negatywnej wolności ludzkiej formy przy jednoczesnym jego prawie do ograniczania cielesnej wolności pozytywnej.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Rzepniewska-Kosińska, A. (2023). Perspektywy wolności ciała w "Samuelu Zborowskim" Juliusza Słowackiego. Tematy I Konteksty, 18(13), 101–118. https://doi.org/10.15584/tik.2023.7