Wolność a niepodległość. Próba rozróżnienia

Autor

  • Grażyna Borkowska Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.15

Słowa kluczowe:

wolność, niepodległość, historia, ideologia, biografia

Abstrakt

Celem artykułu jest próba wykazania, że tytułowego rozróżnienia między wolnością a niepodległością nie da się przeprowadzić na gruncie pojęciowym. Pojęcia nie są wystarczająco pojemne i elastyczne, aby oddać skomplikowaną relację motywowaną warunkami historycznymi, pozycją społeczną, wyznawaną ideologią. Naturalne podłoże rozróżnień stanowi trajektoria biograficzna podmiotu żyjącego w określonym miejscu i czasie. Nie wynika to jedynie z szerokiego zakresu znaczeniowego rozpatrywanych pojęć, ale z istoty ich uszczegółowienia, które wiąże się z aktywnością, losem, świadomością i innymi własnościami podmiotu egzystencjalnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czerwieński B., Kilka słów o naszej poezji dramatycznej, „Ateneum” 1878, t. 4, z. 11.

Czerwieński B., „Ogniem i mieczem”, powieść Henryka Sienkiewicza ocenił..., „Gazeta Narodowa” 1884, nr 122–138 (z przerwami).

Cz.[erwieński] B., Pod maczugą (L’Assommoir), dramat w 5 aktach podług Emila Zoli, „Gazeta Narodowa” 1880, nr 47.

Czerwieński B., Przyszłość operetki, „Kurier Codzienny” 1888, nr 114.

Czerwieński B., [rec.] [Faust Gounoda], „Dziennik Polski” 1887, nr 261.

Czerwieński B., [rec.] [Łucja z Lamermooru], „Dziennik Polski” 1877, nr 286.

Gombrowicz W., Niesmak w permanencji, „Kurier Poranny” 1937, nr 195.

Łaciak P., Formalne warunki możliwości doświadczenia a możliwość chaosu w filozofii krytycznej Kanta, „Studia z Historii Filozofii” 2021, nr 2 (12).

„Najmniej jestem tam, gdzie jestem”. Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), wstęp, oprac. i komentarze E. Orman, tłum. listów niemieckojęzycznych E. Wrońska, konsultacja językowa E. Górbiel, Kraków 2016.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Biografie, red. T. Kostkiewiczowa, G. Borkowska, M. Rudkowska (w druku).

Stebelski W., Śp. Bolesław Czerwieński, „Tygodnik Ilustrowany” 1888, t. 11, nr 276.

Zdziechowski K., Fuimus, Kraków 1900.

Zdziechowski K., Kresy, Kraków–Warszawa [1917].

Zdziechowski K., Łuna, t. 1 i 2, Kraków–Warszawa 1910.

Zdziechowski K., Podzwonne, Warszawa 1933.

Zdziechowski K., [rec.] G. Zapolska, Janka, „Przegląd Literacki” 1896, nr 6.

Zdziechowski K., [rec.] G. Zapolska, Wodzirej oraz Fin-de-siѐcle’istka, „Przegląd Literacki” 1898, nr 9.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Borkowska, G. (2023). Wolność a niepodległość. Próba rozróżnienia. Tematy I Konteksty, 18(13), 247–259. https://doi.org/10.15584/tik.2023.15