Wspólnotowe i prywatne przestrzenie wolności w kaukaskiej literaturze zesłańczej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.8

Słowa kluczowe:

literatura zesłańcza, Kaukaz, wolność, natura, transcendencja, raj, miłość

Abstrakt

Kaukaska literatura emigracyjna XIX wieku kumuluje zapisy różnych sposobów doświadczania wolności pomimo fizycznego zniewolenia. Obiektywną, zewnętrzną formą manifestowania wolności, często przybierającą charakter wspólnotowy, było prowadzenie politycznej misji „apostolskiej” polegającej na głoszeniu idei wolności; prowadzenie badań i pracy naukowej, utrzymywanie więzi z literaturą narodową, czytanie indywidualne lub głośne w grupie zesłańców. Nie mniej ważne było jednak „dotykanie” wolności w indywidualnym, subiektywnym wnętrzu: poprzez uwolnienie nieograniczonych przestrzeni wyobraźni i uruchomienie procesów twórczych twórczego „ja”; dzięki marzeniom i pamięci; w miłości, wreszcie w kontakcie z naturą, która była dla romantyków bramą do transcendencji. Istotą tych poetyckich wizji „wyzwolenia” jest w istocie projekcja powrotu do Raju.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Gadamska-Serafin, R. (2023). Wspólnotowe i prywatne przestrzenie wolności w kaukaskiej literaturze zesłańczej. Tematy I Konteksty, 18(13), 119–148. https://doi.org/10.15584/tik.2023.8