Promethidion Cypriana Norwida i List do artystów Jana Pawła II, czyli rozważania o pięknie prawdziwym

Autor

  • Renata Gadamska-Serafin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Słowa kluczowe:

Norwid Cyprian, Promethidion, Jan Paweł II, List do artystów, piękno

Abstrakt

Dwa głosy polskich myślicieli i poetów o pięknie prawdziwym: Promethidion Norwida i List do artystów Jana Pawła II - łączy przede wszystkim myśl o soteriologicznym charakterze piękna, które triumfująco wyprowadza człowieka poza  jego nędze i  perspektywę upadku. Oba teksty zostały napisane na przekór dominującym prądom filozoficznym czasów,  w  których powstały. Norwid negował hedonizm i funkcjonalizm, przesłanie Jana Pawła II z Listu do artystów pozostaje z kolei w zasadniczym sporze intelektualnym z „kulturą śmierci” oraz postmodernistycznym relatywizmem estetycznym. Norwidowska myśl o pięknie sytuuje się także w opozycji do wylansowanej przez XX-wieczną awangardę, a przejętej przez postmodernizm, kategorii „oryginalności”. Miejsce tak znamiennego dla nowoczesności subiektywizmu i relatywizmu estetycznego zajmuje w  twórczości paryskiego samotnika „estetyczny personalizm”.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-30

Jak cytować

Gadamska-Serafin, R. (2021). Promethidion Cypriana Norwida i List do artystów Jana Pawła II, czyli rozważania o pięknie prawdziwym. Tematy I Konteksty, 7(2), 372–398. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2035

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy