O wolności, która ma granice – czyli o problemie wytyczania granic wolności w piśmiennictwie polskim okresu międzypowstaniowego

Autor

  • Anna Dworak Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.10

Słowa kluczowe:

wolność, granica, ograniczenie, dziewiętnasty wiek, wolność druku

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie na przykładach XIX-wiecznych tekstów, że poza oczywistą w tamtym czasie afirmacją wolności, pisarze, poeci, publicyści mieli świadomość ograniczeń, którym wolność podlega albo podlegać powinna. W kolejnych częściach podjęta zostaje próba zdefiniowania pojęcia wolności, omówione zostają także ograniczenia wolności dotyczące różnych sfer: politycznej, społecznej, osobistej, a w końcu również wolności druku.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Dworak, A. (2023). O wolności, która ma granice – czyli o problemie wytyczania granic wolności w piśmiennictwie polskim okresu międzypowstaniowego. Tematy I Konteksty, 18(13), 165–184. https://doi.org/10.15584/tik.2023.10