Romantyczne sonety o wolności artystycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.14

Słowa kluczowe:

sonet, sonet romantyczny, sonet o sonecie, romantyzm, koncepcje twórczości, wolność artystyczna

Abstrakt

W przedstawionym artykule ukazuję, w jaki sposób w romantycznych sonetach wyrażano ideę wolności artystycznej i jak odnoszono się w nich do reguł sztuki poetyckiej. Dowodzę, że wyrazem wolności artystycznej były takie motywy i metafory, jak: motyw przełamywania ograniczeń sonetowej formy, obrazy wyzwolenia z ograniczeń konwencjami literackimi, motywy lotu ku niebu oraz wędrówki na szczyt. Świadomość wolności twórczej wyzwalały również obrazy wzniosłej przyrody, a także motywy lektury. W swoich rozważaniach skupiam się na polskich sonetach romantycznych, ale sięgam również do sonetów powstałych wówczas w innych krajach europejskich.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Stanisz, M. (2023). Romantyczne sonety o wolności artystycznej. Tematy I Konteksty, 18(13), 231–246. https://doi.org/10.15584/tik.2023.14

Inne teksty tego samego autora