Wykorzystanie e-learningu w czeskim systemie szkolnictwa wyższego

Autor

  • Milan KLEMENT
  • Jiří DOSTÁL
  • Miroslav CHRÁSKA

DOI:

https://doi.org/2080-9069

Słowa kluczowe:

Deklaracja Bolońska, szkolnictwo wyższe, zdalne nauczanie, teoria kształcenia, technologia informacyjna, technologia komunikacyjna

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat zdalne nauczanie stało się integralnym komponentem systemu nauczania w czeskim systemie szkolnictwa wyŜszego. Wprowadzenie tego trybu nauczania-uczenia się spowodowało pojawienie się wielu problemów, które doprowadziły do sformułowania nowych hipotez badawczych. Do najwaŜniejszych naleŜą te, które dotyczą wpływu e-learningu na jakość kształcenia, poszukiwania efektywnych sposobów motywowania studentów do rozwoju konkretnych kompetencji. Istnieje wiele czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które potencjalnie mogą mieć mniejszy lub większy wpływ na proces nauczania- uczenia się. Wysoce poŜądane jest, aby je zidentyfikować, poddać gruntownej analizie i opisać. Pozwoli to na określenie, czy e-learning ma pozytywny wpływ na rozwój wiadomości i umiejętności, czy moŜe to jedynie modowy trend.

Opublikowane

2012-12-15

Jak cytować

KLEMENT, M., DOSTÁL, J., & CHRÁSKA, M. (2012). Wykorzystanie e-learningu w czeskim systemie szkolnictwa wyższego. Journal of Education, Technology and Computer Science, (2), 89–103. https://doi.org/2080-9069

Numer

Dział

SELECTED PROBLEMS OF SCHOOL EDUCATION