Fantastyka naukowa jako bajka?

Rozważania nad Bajkami robotów Stanisława Lema

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.10

Słowa kluczowe:

Stanisław Lem, fantastyka naukowa, bajka, cywilizacja technologiczna, rozum subiektywny

Abstrakt

Artykuł traktuje o Bajkach robotów i rzuca światło na wzajemne oddziaływanie fantastyki naukowej i bajki, jednocześnie zamierza pokazać, do jakiego stopnia cecha tak charakterystyczna dla bajki jak magia została przerobiona w ramach fantastyki naukowej. Lem przedstawia osobliwości cywilizacji technologicznej (Gotthard Günther). Nawiązując to bajki Lem zwraca uwagę na nietechnologiczne tło tejże cywilizacji, a mianowicie pragnienia oraz intencje, które leżą u podstaw zarówno technologii jak i porządku społecznemu. W połączeniu pragnienia i technologii tkwi sęk w lemowskiej literackiej syntezy bajki z fantastyką naukową. Synteza ta jest skontekstualizowana na podstawie utworów teoretycznych Lema, związanych z nimi dyskusji dotyczących magii w technologii (Norbert Wiener, Arthur C. Clarke) oraz krytyki racjonalności nowoczesnej przez Maxa Horkheimera.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Gall, A. (2022). Fantastyka naukowa jako bajka? : Rozważania nad Bajkami robotów Stanisława Lema. Tematy I Konteksty, 17(12), 146–159. https://doi.org/10.15584/tik.2022.10