Bizarne opowieści Dominiki Słowik

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.25

Słowa kluczowe:

proza realistyczna, biznarność, natura, ekologia, Dominika Słowik

Abstrakt

Samosiejki Dominiki Słowik to zbiór opowiadań, który wpisuje się w nurt najnowszej prozy realistycznej chętnie posługującej się konwencją baśniową. W zbiorze tym kluczową rolę odgrywa kategoria bizarności, która łączy się ściśle ze światem natury. Bohaterowie stają się świadkami anomalii pogodowych, aberracji zachodzących w przyrodzie, co nasuwa skojarzenia z pesymistycznymi wizjami zbliżającej się katastrofy ekologicznej. Protagoniści są nie tylko bacznymi obserwatorami zmian zachodzących w środowisku naturalnym, ale także dostrzegają anomalie w sobie. W Samosiejkach zamazywanie granic między tym, co realne i baśniowe obejmuje także granice między tym, co ludzkie i roślinne.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Piechota, D. (2022). Bizarne opowieści Dominiki Słowik. Tematy I Konteksty, 17(12), 389–398. https://doi.org/10.15584/tik.2022.25