„Panorama badań aksjologicznych we współczesnym literaturoznawstwie polskim” (polemiczne dopowiedzenia)

Autor

  • Krzysztof Obremski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.29

Słowa kluczowe:

literaturoznawstwo, aksjologia, szkoła

Abstrakt

Publikacja zawiera polemiczne dopowiedzenia do tekstu Beaty Garlej „Panorama badań aksjologicznych we współczesnym literaturoznawstwie polskim” („Tematy i Konteksty” 11(16)/2021). Publikacja ta została podzielona na trzy części: „Szkoła lubelska (KUL-owska”), „Szkoła toruńska”, „Szkoła warszawska”. Brak wyjaśnienia Autorki jak jest przez nią rozumiane słowo „szkoła” sprzyja przeszacowaniu „szkoły toruńskiej” i niedoszacowaniu „szkoły »Ogrodu«”.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Obremski, K. (2022). „Panorama badań aksjologicznych we współczesnym literaturoznawstwie polskim” (polemiczne dopowiedzenia). Tematy I Konteksty, 17(12), 425–432. https://doi.org/10.15584/tik.2022.29